Torna al catalogo
اساطیر سیمون مارکیش
 
€ 13.00
Categoria:Libri in lingua Farsi

عنوان کتاب : اساطیر این کتاب را سیمون مارکیش بر اساس نوشته های هیز یود- اشیل - افلاطون و دیگر نویسندگان قدیمی یونان و رم تنظیم کرده است

نوشته : سیمون مارکیش

ترجمه ی : ا - بیاتی

ناشر : دنیای دانش

چاپ : 1351

صفحه : 61

نایاب